Miljöfokus handlar om goda vanor

I Sannegården centrum strävar vi efter att uppnå långsiktig, kvalitativ och social hållbarhet för hyresgäster och besökare. Genom att hela tiden höja ambitionen i hållbarhetsarbetet kan vi vara föregångare i viktiga frågor som rör inom miljö, kvalitet, hälsa, etisk handel och samhällsengagemang.

FRÅN ATT DEN FÖRSTA RITNINGEN konstruerades till den sista spiken slogs i, har miljö en varit viktig del i Sannegårdens dagliga drift. Därför har vi byggt vårt centrum efter de miljökrav som finns för att certifiera Sannegården enligt miljöstandarden Green Building. En certifiering som blev verklighet 2012 och något vi är riktigt stolta över.

Sannegården centrums största hyresgäst, ICA Kvantum, har en daglig verksamhet som innebär en komplex temperaturmässigt miljö med kylmaskiner och spillvärme. För att utmana och våga använda nya lösningar satte ICA Fastigheter som mål att ICA-butiken skulle bli framtidens- och deras mest energieffektiva butik hittills.  

Genom olika verktyg lyckades de hitta lösningar som innebar en energieffektivisering på 40 % jämfört med en likvärdig ICA Kvantum som byggts fem år tidigare än Sannegården. Bland annat monterades 150 kvm solceller på taket som bidrag till att använda förnyelsebar energi.

Har du sett Sannegårdens solpaneler och laddstolpar?

Är du riktigt nyfiken kan du utanför kassalinjen se en skylt som visar hur mycket energi som solpanelerna genererat. Naturligtvis finns även laddstolpar för våra elbilsburna besökare.  

Tack vare att ICA Fastigheters miljöfokus får ta plats i kvalitet- och ledningssystemet kunde de på ett enkelt sätt integrera miljöarbetet i vardagen – det skapar goda vanor. Vilka goda vanor har du?